توانمند سازی ذینفعان

انتشار محتوا: ۹ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۲:۰۰ بعد از ظهر

در راستای پاسخگویی اجتماعی،گروه سلامت سالمندی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، اقدام به برگزاری جلسات آموزشی تحریک و تقویت حافظه درمحل خانه سالمندان تندیس مهر گناباد نموده است در این برنامه آموزشی که هفته ای یک روز برگزار می شود، فعالیت هایی مانند نقاشی، بازی با توپ و تشخیص رنگ ها و فعالیت شناختی با کارت های تصویری انجام شده است. دکتر صادق مقدم مدیر گروه آموزشی سلامت سالمندی، با تاکید بر تداوم این برنامه، تاثیر پذیری این برنامه ها را در بهبود عملکرد شناختی و فعال ماندن سالمندان مهم دانست.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس