شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران

انتشار محتوا: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۴:۰۶ قبل از ظهر
شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس