راهنمای نگارش پیام ترجمان دانش

ایجاد شده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۰:۱۸ بعد از ظهر

پیام ترجمان دانش طرح تحقیقاتی را با توجه به نوع مخاطب در حداکثر 200 کلمه بنویسید:

پیام باید به زبان فارسی، حداکثر در 200 کلمه و شامل سه بخش زیر (به صورت تفکیک شده) باشد:

1- اهمیت موضوع (حداکثر 50 کلمه)

 2- مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی (حداکثر 75 کلمه)

 3- موارد کاربرد نتایج طرح (حداکثر 75 کلمه)


تذکرات مهم:
1- برای نوشتن اعداد اعشاری از نقطه استفاده کنید. مانند: 5.2 یا 6.4 در غیر این صورت هنگام انتقال مطالب به سایت دیگر، اعداد معکوس خواهند شد.


2- در صورت استفاده از کلمات اختصاری انگلیسی مانند FSH یا IBS معادل فارسی اصل واژه را در متن ذکر نمایید.


3- از ذکر روش تحقیق، P-Value و روش های آماری خودداری گردد.


4- در صورتیکه فرد دیگری، غیر از مجری اصلی طرح این فرم را تکمیل می نماید، لازم است متن پیام قبلا به تایید مجری اصلی طرح رسیده باشد.


5- پیش از تایید و ارسال فرم، لطفا اطلاعات وارد شده در فرم و به ویژه متن پیام را به دقت بررسی کرده و اشتباهات احتمالی را برطرف نمایید.


6- پس از بررسی پیام توسط گروه ترجمان دانش، نتیجه به ایمیل مجری اصلی طرح ارسال خواهد شد.


7- از تکمیل بیش از یک فرم برای هر طرح تحقیقاتی خودداری نمایید..

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس