وظایف

ایجاد شده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۵۸:۴۴ قبل از ظهر

1. آموزش دانشجویان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران برای به کارگیری مهارت های ترجمان دانش در طرح‌های تحقیقاتی.

2. تدوین و ایجاد دستورالعمل‌های لازم جهت فرآیند ترجمان دانش در دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی

3. بررسی نحوه‌ی عملکرد دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی از نظر بکارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی مصوب

4. برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های فعالیت‌های ترجمان دانش

5. برگزاری جلسات آموزشی جهت برقراری ارتباط بین پژوهشگران و ذینفعان طرح های تحقیقاتی.

6. انتشار نتایج کاربردی طرح‌های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج تحقیقات سلامت کشور.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس