مأموریت

ایجاد شده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۵۶:۲۳ قبل از ظهر

ماموریت واحد ترجمان دانش ارزیابی، ترجمه و انتشار دانش حاصل ازپژوهش­ های انجام گرفته درجهت ارتقای آگاهی، مهارت ها و تغییر رفتار در مخاطبین سطوح مختلف در راستای هدف نهایی بهبود و ارتقای سلامت جامعه است. به عبارت دیگر گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد، به دنبال تبدیل نتایج پژوهش ها به جنبه های کاربردی برای ذینفعان طرح های تحقیقاتی شامل ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، بیماران، مدیران و سیاست گذاران است تا با استفاده از شواهدی که از طریق پژوهش به دست آمده است تصمیم های آگاهانه ای اتخاذ نمایند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس