اعضای کمیته ترجمان دانش

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۶:۳۴ بعد از ظهر

اعضای کارگروه ترجمان دانش

  • معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه(رییس کارگروه)
  • مدیر واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی(دبیر کارگروه)

اعضای علمی کارگروه:

  • مدیر گروه توسعه و ارزیابی فناوری دانشگاه
  • یک نفر از اعضای هیات علمی هر دانشکده و مراکز تحقیقاتی
  • دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
  • داوران مدعو

اعضای اجرایی کارگروه:

  • کارشناس ترجمان دانش
  • دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس